Blowerdoor

MERITEV ZRAČNE PREPUSTNOSTI STAVBNEGA OVOJA

 

To je samo mit, da stavbe potrebujejo razpoke in netesne stike, da bi »dihale naravno«.

Takšne menjave zraka povzročajo nekontrolirane spremembe. Preveč ali premalo svežega zraka lahko vstopi ali izstopi v stavbo. Onesnažen zrak in prah iz izolacije se mešata z zrakom v zaprtih prostorih. Stavbe je zato potrebno prezračevati s pogostim odpiranjem oken ali preko prezračevalnih sistemov. »Nepredušnost« ne pomeni, da bi stavbo gradili absolutno zrakotesno, vendar se s tem lahko izognemo neželenem uhajanju zraka v ovoj zgradbe. To je pomembno, saj topel zrak lahko uhaja iz stavbe skozi stike konstrukcij, kar posledično poveča stroške energije. Istočasno pa topel zrak transportira vlago, ki se na zunanji strani zgradbe ohlaja in kondenzira. Kondenzacija vode lahko povzroči hudo strukturno škodo in poškodbe v nosilnih konstrukcijah. Pravilno zasnovana zrakotesnost tako posledično zaščiti pred hudimi poškodbami konstrukcije, ki jih povzroči uhajanje toplega in vlažnega zraka skozi netesna mesta ovoja stavbe. Izgradnja novih ali sanacija obstoječih objektov s skrbno načrtovano zrakotesnostjo v skladu s priznanimi standardi pogosto dosežejo nizko porabo energije.

Meritev zrakotesnosti stavbnega ovoja vašega objekta omogoča BlowerDoor test. Prav tako lahko posledično zaščiti pred hudimi poškodbami konstrukcije, ki jih povzroči uhajanje toplega in vlažnega zraka skozi netesna mesta ovoja stavbe. Poleg tega se raven udobja bivanja dvigne, saj se zmanjšajo možnosti ventilacijskih izgub, ki pa lahko v določenih primerih celo presežejo transmisijske izgube. Sanacije obstoječih objektov s skrbno načrtovano zrakotesnostjo v skladu s priznanimi standardi pogosto dosežejo nizko porabo energije ali celo standard pasivnega objekta.

Mesta uhajanja ali prepustnosti v povezavi z gradbeništvom se pogosto pojavljajo v stikih nosilnih konstrukcij in na raznih prebojih skozi zunanji ovoj. Pri načrtovanju zračne ovire je potrebno skrbno preučiti kritična mesta in sistematično sestaviti konstrukcijske detajle, saj kasnejše predelave in morebitne sanacije lahko privedejo do neželenih visokih stroškov.

Kako poteka meritev?

 

Za izvajanje meritev se BlowerDoor ventilator namesti na zunanja vrata ali okno stavbe. Vsa druga vrata in okna so zaprta. Vrata v notranjosti objekta ostanejo odprta. Kot je priznano pravilo tehnologije, se avtomatski BlowerDoor postopek izvaja v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 9972:2015. Skozi BlowerDoor ventilator se zrak iz objekta izsesa toliko, da se v stavbi neopazno ustvari negativen tlak (50 Pa). Med meritvijo lahko stanovalci ostanejo v stavbi, saj meritev ne povzroča neprijetnih občutkov. Če obstajajo netesni stiki v stavbnem ovoju, se bo zunanji zrak infiltriral v stavbo skozi njih. V primeru, da rezultati testiranja pokažejo, da v stavbi obstajajo netesna mesta, se med ustvarjanjem negativnega pritiska izvede skrben pregled objekta, kjer z merilnikom hitrosti zračnih tokov (aneomometer) in z IR termografsko kamero poskuša ugotoviti lokacije puščanja zraka.

 

BlowerDoor meritev enodružinske hiše, vključno z zagotavljanjem kakovosti v skladu z nemško uredbo o varovanju energije (EnEV) traja približno tri ure. Glede na količino delovnega procesa je strošek testa vsekakor naložba, ki je vredna svojega denarja.

Video prikaz
postopka meritve

BlowerDoor Minneapolis se za izvajanje meritev zrakotesnosti v svetu uporablja že od leta 1989 in je danes eden izmed najbolj uspešnih sistemov za merjenje zrakotesnosti po vsem svetu. Z meritvijo zrakotesnosti se ugotavlja raven zrakotesnosti zunanjega ovoja stavbe, diagnosticiranje in demonstriranje težav, ki jih povzroča uhajanje zraka, oceno naravne stopnje infiltracije, izgube energijske učinkovitosti stavbe ali potrditev neoporečnosti novograjenih objektov.